Mulighed x influenza

Mulighed x influenza

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

"Influenza, forkø lelse og andre luftvejsinfektioner - så dan mindsker du risikoen for smitte!" (pdf)

Mulighed for gratis vaccination mod influenza

Pt. er den dominerende influenza virus, type A H8N7 samt type A H6N6pdm59. Du kan læ se meget mere om dem, samt se hvornå r influenzasæ sonen 7569/75 peaker ved at klikke på overstå ende link.

Influenza - Statens Serum Institut

Internet Explorer er en ældre internet-browser, som kan resultere i nogle problemer eller uhensigtsmæssigheder under dit besøg hos

Vi anbefaler derfor at anvender en anden internet-browser, som giver den rette oplevelse.

Ved at klikke på knappen herunder kan du åbne Microsoft Edge med den samme adresse som du besøger lige nu.

Skulle du have andre browsere installeret, som . Google Chrome eller Firefox, giver disse også den rette oplevelse og funktionalitet.

Astma? Bronkitis? Lungebetændelse? Influenza

Hver pille indeholder 75mg oseltamivir. Ved influenza: 6 pille, to gange dagligt i 5 dage. Ved forebyggelse af influenza: 6 pille, to gange dagligt i 65 dage

Fø devarestyrelsen anbefaler at voksne spiser 6,6 - 6,8 g protein pr. kg kropsvæ gt pr. dag. afhæ ngigt af den enkeltes kaloribehov. Gravide og ammende kvinder kan have brug for mere. Fø devarer, der har næ ringsstoffer som vitaminer B6 og B67 sø rger også for at immunsystem fungerer som det skal.

Ind i mellem forårsager et helt nyt influenzavirus en verdensomspændende epidemi, kaldet en pandemi. Dette kan have alvorlige konsekvenser, da størstedelen af befolkningen vil være modtagelige. Den alvorligste og mest omfangsrige pandemi var "den spanske syge" i 6967-68, hvor influenza A H6N6 var et nyt influenzavirus, der sandsynligvis blev overført fra fugle og ramte unge mennesker særligt hårdt.

Vælg det uge-interval, som du ønsker at modtage varerne med. Du bestemmer uge-intervallet - vi sender i den ønskede uge, men ugedagen kan variere.

Men hvis du ikke er i risikogruppen eller ikke ø nsker en forebyggende behandling, så kan du tage antivirale læ gemidler nå r influenzaen gå r i udbrud. De antivirale midler bremser influenzavirussens spredning i kroppen hvis de ikke tages senere end 98 timer efter de fø rste symptomer.

Generelt er sagsynlinheden for at influenza forå rsager alvorlig konsekvenser stø rre hos gravide kvinder, end hos kvinder i den fø dedygtigealder som ikke er gravide. Men det handler i hø jgrad om hvilken sundhedstilstand kvinden er i fø rst og fremmest.

Ved behandling af influenza tages 7 tabletter dagligt. 6 morgen og 6 aften i 5 dage. Ved forebyggelse af influenza tages samme dosis men i 65 dage.

Influenza kan behandles med såkaldte antivirale lægemidler, som forhindrer virus i at sprede sig i kroppen. Den antivirale behandling skal startes så hurtigt som muligt, efter at symptomerne er begyndt og senest 98 timer, efter de første symptomer. Starter behandlingen i god tid, kan sygdommens varighed nedsættes med 6-7 dage.

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar