Nødvendige forberedelser inden brug

Opsætningsdata

Opsætningsdata

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

I forbindelse med lister vises filtrene i en filterrude, der vises til venstre på listen, når du aktiverer den. For rapporter, kørsler og XMLporte kan filtrene ses direkte på anmodningssiden.

Brug gør-det-selv og få adgang til Dynamics 365 Business

Hvad er et miljø? Virksomheder i Business Central findes i det, der kaldes miljøer. Der findes to typer miljøer, Produktion og Sandkasse. Kort sagt indeholder produktionsmiljøer live forretningsdata, og sandkassemiljøer bruges som et sikkert sted til at afprøve ting som nye forretningsprocesser eller -funktioner. Du kan finde flere oplysninger i Miljøtyper. Hvis du har adgang til en virksomhed, har du adgang til det miljø, hvor den er installeret. Hvis du har adgang til mere end én virksomhed, og disse virksomheder er i forskellige miljøer, skal du angive det miljø, du vil arbejde i, når du logger Business Central. Miljøer er specifikke for et bestemt land, så hvis din organisation arbejder i flere lande, skal du bruge separate miljøer for hvert land.

PLC OPERATION MANUAL CPM1A SYSMAC Cat. No. W02E-EN-01

Filtrering giver en mere avanceret og fleksibel må de at kontrollere, hvilke poster der skal vises på en liste eller medtages i en rapport eller XMLport. Der er to vigtige forskelle mellem søgning eller filtrering, som beskrevet i nedenstående tabel.

Kopier "qgis-", "" samt "" fra github distributionsmappen til samme mappe som "qgis-".

Du kan angive et enkelt filter direkte en liste under brug af filterruden, dvs. et filter, hvor der kun vises poster med den samme værdi som i den markerede celle. Vælg en celle på listen, vælg rullepilen, og vælg derefter handlingen Filtrer til denne værdi. Du kan også trykke på Alt+F8.

Filterruden viser de aktuelle filtre på en liste, og gør det muligt at angive dine egne brugerdefinerede filtre i et eller flere felter ved at vælge handlingen + Filter.

Denne funktion kan ikke bruges til at tage en sikkerhedskopi af en virksomhed. Når du tager en sikkerhedskopi af virksomheden, begynder den at eksportere databasen som en. bacpac-fil. Du kan finde flere oplysninger under Eksportere databaser i hjælpen til udvikling og administration.

Hvis din IKT afdeling ønsker at lave baseret installation, kan man pakke den forberedte program-mappe (som også indeholder skabelon til bruger-mappe) samt en genvej til opstart af QGIS (til placering på . skrivebordet). Man skal blot tilrette "qgis-" ved at fjerne en enkelt kommandolinie i filen. Kommandoen har til formål at oprette en genvej på skrivebordet, men dette er overflødigt, da msi-pakken allerede vil indeholde denne genvej. Kommandolinien er tydeligt markeret vha. kommentarer i fil "gqis-".

Sæt * før søgeteksten (. *man ) for at finde feltværdier, der slutter med en bestemt tekst, og hvor små og store bogstaver er identiske.

I forbindelse med rapporter og XMLporte kan du angive filtre på lister for at afgrænse, hvilke data der skal medtages i rapporten eller XMLport, men du kan ikke sortere og søge.

Sortering understøttes ikke af billeder, BLOB-felter, FlowFilters og felter, der ikke tilhører en tabel.

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar