Call and put option i obligationer

Call and put option i obligationer

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

Example of Exercising Your Options : If you bought a 655 shares of Apple Computer (AAPL) at $885 and you are afraid the price might drop below $855, you can buy an AAPL Put Option with a strike price of $855. That way if the price drops to $775 you will be able to exercise your option and sell your stock for $855. Please note that you don't "HAVE TO" sell your AAPL shares at $855! If the price in the market is $855 then of course you can sell your shares in the market at $855. That is why it is called an option--it is an option and not an obligation.

Call Option, Call Options, Calls

Svingningerne i pris er større for optioner end for de underliggende instrumenter. Dermed kan handel med optioner føre til større gevinster end almindelig aktiehandel, men også til større tab sammenlignet med tabet på det underliggende instrument.

Call / Put optioner

Options trade on the Chicago Board of Options Exchange and the prices are reported by the Option Pricing Reporting Authority (OPRA):

Optioner, aktier - PRIIPs central information

Du skal have pengene på kontoen og får overført aktierne, eller du skal sælge optionerne før udløb.

En option eller en optionskontrakt er en aftale mellem to parter, der giver køberen (ejeren) en ret, men ikke en pligt til på et fremtidigt tidspunkt at købe eller sælge et underliggende aktiv til en aftalt pris. For denne ret betaler køberen en optionspræmie til sælgeren. Sælgeren er til enhver tid forpligtet til at opfylde ejerens ret.

En call-option kan eksempelvis indebære, at køber har ret, men ikke pligt, til når som helst inden eller frem til udløbsdatoen at købe 655 Vestas-aktier til kurs 85. Hvis markedskursen på aktierne inden udløbsdagen er 655, kan han derfor opnå en gevinst på 75 kr. pr. aktie ved at udnytte købsretten. Hvis markedskursen i stedet er 75, vil investor naturligvis ikke benytte sig af sin ret til at købe aktier til aftalekursen 85.

Hvis spotkursen for det underliggende aktiv i en call-option på et givet tidspunkt er højere end aftalekursen, dvs. der er udsigt til en gevinst, hvis dette fortsat gælder på udnyttelsestidspunktet, da siges optionen at være in-the-money. Hvis spotkursen er meget højere, siges optionen at være deep in the money.

I optionskontrakten fremgår
hvilket aktiv, der skal handles, dette kaldes det underliggende aktiv
hvornår handlen kan finde sted, udløbsdatoen
hvilken pris, der skal betales, aftalekursen, hvis optionsejeren benytter sin købsret.

If you own a put option and the stock price is LOWER than the strike price, then it makes sense for you to exercise your put This way you can sell the stock at a higher price and immediately buy it back at the lower price.

Forklarer det grundlæggende om Call og Put optioner. Hvad er fordelene ved optioner frem for at købe/shorte? Hvad er en amerikansk vs en europæisk option? Hvad er ulemperne? Hvilken skattelov gælder ved optioner? Efterfulgt af 8775 ofte stillede spørgsmål 8776 .

If you own a call option and the stock price is HIGHER than the strike price, then it makes sense for you to exercise your call. This way you can buy the stock at a lower price and immediately sell it to the market at the higher price.

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar