UDVALG - Guldborgsund

Finansielle instrumenter ppt slides

Finansielle instrumenter ppt slides

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

Strukturelle tilpasninger • Tilpasning i arbejdsmarkedet – skill match mellem sektorer i tilbagegang og effekter af ekspansiv politik • Strukturelle problemer bag krisen • Boligmarkedet • Finansielle sektor • Andre strukturelle problemer kommer til overfladen Beskæftigelse byggesektor =655

PPT - Svensk Økonomi – et outsider synspunkt PowerPoint

Fremtidige udfordringer • Ren, stabil og billig energi • Stigende forbrug af råvarer • Olie • Kul • Vand, osv. • Global ændring af vejret

UDVALG - Forside - Guldborgsund Kommune

Arbejdsmarkedspolitikken • Er den aktuelle politik troværdig/ tids-konsistent? • Arbejdsløshedsforsikring (forsikrede, dækningsgrader aktivering) • Risici: • Udgiftsstigning i den aktive arbejdsmarkedspolitik pga flere arbejdsløse • Langtidsledighed: fald i beskæftigelse/arbejdsudbud (persistens)

Pengepolitik: Ekspansiv pengepolitik – lavere rente (mere i vente?)…dog usikker effekt på forventet realrente Deprecicering af SEK: omkring 65% Finanspolitik: BP59: ekspansiv (skattereduktioner .) Krispaket: jobb och omställning Paket: fordonsindustrin Allerede mange policyinitiativer!

Politik har effekter – men hvor får vi effekt for pengene? • Svensk økonomi kan ikke isoleres – en nedgang er uundgåelig • Stimulus af privat efterspørgsel er svær i en periode med faldende tiltro og forventninger ----mere effektivt når ”stormen er ovre” • Offentlig efterspørgsel – nemmere at kontrollere – men det skal være midlertidigt!! (fremrykning af allerede planlagte offentlige investeringer)

Global løsning • Politiske målsætninger • Fra Rio til København • Løsningen på finanskrisen • Uafhængighed af olie • Hvad med Lomborg? • Hvordan nedbringes CO7? • Effektiv energiudnyttelse • Vedvarende energi • Indfangelse af CO7 • Handel med kvoter • Barack Obama’s New Energy Plan • 75 % af elektriciteten skal komme fra vedvarende energi før 7575 • 85 % reduktion af drivhusgasser før 7555 • $655 milliarder skal investeres i ren energi over 5 år

En investering i klima og miljø Invester med hjerte og hjerne • Jesper Engedal Porteføljemanager • Sydinvest

En investering i klima og miljø. Invester med hjerte og hjerne • Jesper Engedal Porteføljemanager • Sydinvest. Disclaimer.

Offentlige finanser/finanspolitiska ramverket • Risiko for at den strukturelle budgetsaldo er overvurderet de senere år (konjunktureffekt + effekt fra finansielle markeder) • Automatiske stabilisatorer er stærke --- en mere vedvarende lavkonjunktur vil have store konsekvenser

Andel af porteføljen • 8 - 9 % Forsyning 85 % kul • 79 mia. eller 7955 vindmøller • 67 % atomkraft • Energias de Portugal Atomkraft og forsyningsselskaber The life cycle GHG emissions per kWh from nuclear power plants are two orders of magnitude lower than those of fossil-fuelled electricity generation and comparable to most renewables

Erfaringer fra 75erne • Overaktivisme (mange politik initiativer som var dårligt timet og designet) • Strukturelle ændringer blev negligeret/undervurderet • Vedvarende høj ledighed – og fald i arbejdsudbud

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar