Niveau 2 lager app

Niveau 2 lager app

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

Læg-på-lager-skabelonen kan tildeles til en vare og en lokation. Læg-på-lager-skabelonen angiver en række prioriterede regler, der skal overholdes ved oprettelse af læg-på-lager-aktiviteter. En læg-på-lager-skabelon kan . kræve, at varen placeres på en placering med placeringsindhold, der svarer til enheden, og hvis der ikke findes en lignende placering med tilstrækkelig kapacitet, skal varen placeres på en tom placering.

Hall of Fame - niveau 2 - Forge of Empires - Wiki DK

Hvis du vil angive en maksimal mængde af en bestemt vare, der skal gemmes i en enkelt placering, og varen har mere end én enhed, skal du angive det maksimale antal for hver enhed, der findes på varekortet. Hvis en vare er oprettet til at skulle håndteres i enheder og paller, skal feltet i vinduet Placeringsindhold for den pågældende vare også være i enheder og paller. Ellers beregnes det tilladte antal for placeringen ikke korrekt.

Vinderpladsen - niveau 2 - Forge of Empires - Wiki DK

I avanceret logistik kan placeringer konfigureres med værdier for kapacitet, . antal, samlede rummål og vægt, for at styre, hvor og hvordan varer opbevares på placeringen.

Retsinformation

I logistikinstallationer kan du begrænse de lageraktiviteter, der er tilladt for en placering, ved at tildele en placeringstype. Der findes følgende placeringstyper:

Telefoner og tablets | Android

Før du kan angive kapacitetsbegrænsninger for placeringsindhold på en placering, skal du først sikre dig, at varens måleenheder og dimensioner er blevet indstillet på varekortet.

Knæbeskyttere niveau 2

6 5G-dæ kning er kun tilgæ ngelig på et begræ nset antal markeder. Produkternes funktioner og effektivitet kan variere og afhæ nger af netvæ rksadgang og -forbindelse.

Placeringsniveau sammen med placeringsindholdsoplysninger er de grundlæggende indstillinger, der gør det muligt for brugere at lægge varer på lageret.

Lageraktiviteter i alle pluk- og bevægelsesdokumenter er sorteret i overensstemmelse med FEFO, medmindre de pågældende varer allerede har tildelte serienumre/lotnumre. Hvis det kun er en del af antallet på linjen, der er tildelt lot-/serienumre, bestemmes det resterende antal, der skal plukkes, vha. FEFO-metoden.

Når der plukkes varer efter FEFO-metoden, samles de tilgængelige varer, der udløber først, på en midlertidig varesporingsliste, der er baseret på udløbsdatoen. Hvis der er to varer med samme udløbsdato, vælges varen med det laveste lot- eller serienummer. Hvis lot- eller serienumrene er ens, vælges den vare først, der blev registreret først. Standardkriterierne for udvælgelse af varer på plukplaceringer, . Placeringsniveau og Nedbrydning, anvendes på denne midlertidige FEFO-varesporingsliste.

Placeringer kan grupperes i zoner til at styre, hvordan arbejdsprocessen for lageraktiviteter ledes i avanceret logistik.

Lagerfunktioner i Dynamics NAV indeholder forskellige niveauer af kompleksitet, som defineret af licenstilladelser i de tilbudte moduler. Niveauet af kompleksitet i en løsning på lagerstedet defineres i høj grad af placeringsopsætningen på lokationskort, som til gengæld licensstyres, så adgang til placeringens opsætningsfelter er defineret af licensen. Desuden styrer programobjekter i licensen, hvilket UI-dokument der skal bruges til de understøttede lageraktiviteter.

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar