Liveboox | Log ind

Social handel login link

Social handel login link

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

Statistikmodulet består af en række deldatabaser, der indeholder statistik om alle de emner, som OECD beskæftiger sig med. Det er muligt at hente statistik både ved at browse i alle emner og ved at søge i søgeboksen. Bemærk at der også er adgang til Statistics Glossary , der indeholder mere end definitioner af statistiske begreber mm.

OECD iLibrary | CBS - Copenhagen Business School

Log ind med CPR nr. og adgangskode
Hvis du har oprettet en adgangskode til HK, kan du logge ind med CPR nr. og adgangskode lige her.

Kom i gang med LinkedIn - HK

Kurset giver dig en grundlæ ggende introduktion til, hvordan du kommer i gang med at bruge LinkedIn til at sø ge og dele viden, der har med dit arbejdsliv at gø re. LinkedIn er dit professionelle netvæ rk, som du blandt andet kan bruge til at sø ge job og fø lge med i virksomheder og grupper.

Min HK-adgangskode virker ikke (er blevet lå st)
Det er kun dig selv, der kan oprette en HK-adgangskode. Hvis din adgang er lå st, skal du logge ind med NemID og herefter selv oprette din HK-adgangskode under 'Ny adgangskode' på Mit HK.

Kom i gang med LinkedIn
(direkte link: http:///karriere/uddannelse-og-kurser/online-kurser/sociale-medier/kom-i-gang-med-linkedin)

For at ø ge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID fø rste gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Handel og investering indebæ rer risici
Alle handler indebæ rer en risiko. Læ s mere. For at hjæ lpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgæ ngelige på vores handelsplatform. Læ s mere

Dette website er tilgæ ngeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.

Oplysninger om et lands økonomiske situation kan findes i OECD Economic Surveys og OECD Economic Outlook.

Adgang til tidsskrifter, bøger og rapporter i fuld tekst samt statistiske databaser inden for emneområderne økonomi, statistik, handel, landbrug, miljø og teknologi samt energi- og miljøstatistik.

OECD Data Visualisations præsenter en række muligheder for at dykke ned i visualiseringer af data.

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar