Brugervejledning - Lenovo

Startindstilling cmd

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

85 Tilfø j en ny printer Klik på Tilfø j nyt ved siden af POS printerens tekstfelt. Indtast et logisk navn til din OPOS-printer i den dialogboks, der kommer frem. Klik på OK for at tilfø je den nye printer Tilfø j et nyt kasseapparat Slet Klik på Tilfø j nyt ved siden af kasseapparatets tekstfelt. Indtast et logisk navn til dit OPOS-kasseapparat i den dialogboks, der kommer frem. Klik på OK for at tilfø je det nye kasseapparat. Med knappen Slet kan du fjerne en POS-printer eller et kasseapparat. Væ lg blot den ø nskede enhed og klik på knappen Slet for at fjerne den fra OPOS registreringsdatabasen. En bekræ ftelsesdialogboks vises, fø r enheden faktisk slettes. 86

Color LaserJet Enterprise MFP M577 - PDF

76 Du kan æ ndre det antal job, som printeren kan lagre, i menuen Generelle indstillinger på printerens kontrolpanel. Brug denne procedure til at slette et job, der er gemt i printerhukommelsen. 6. Tryk på knappen Hjem på printerens kontrolpanel. 7. Væ lg Hent fra enhedshukommelse. 8. Væ lg navnet på den mappe,hvor jobbet er gemt. 9. Væ lg navnet på jobbet,og væ lg derefter knappen Slet. 5. Hvis jobbet er privat eller krypteret,skal du skrive PIN-koden eller adgangskoden og derefter væ lge knappen Slet. DAWW Gem udskriftsjob på printeren til udskrivning senere eller til privat udskrivning 59

Lenovo E560 E565 Ug Da User Manual (Danish) Guide Think

99 . Billedliste Billedlisten tager hø jde for kø sæ tningen af bitmapbilleder (jpg, gif, bmp format) til senere automatisk udskrivning. Der kan sæ ttes et uendeligt antal billeder i kø på ethvert tidspunkt til hurtig og nem hentning under udskrivning Tilfø jelse af et billede Klik på Tilfø j nyt for at sø ge efter et billede, der skal fø jes til listen. Marker det ø nskede billede og klik på Å bn for at å bne billedet i billedimport. 95

DIGITALKAMERA

678 Yderligere faxopgaver Gå til Der er instruktioner til udfø relse af specifikke scanningsopgaver, . fø lgende: Opret og administrer hurtigopkaldslisterne for fax Opsæ t faktureringskoder Brug en faxudskrivningsplan Bloker indgå ende faxer Faxarkivering og -videresendelse 666 Kapitel 7 Fax DAWW

Nikon D300S Brugervejledning | Manualzz

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Nikon D90 Brugervejledning | Manualzz

66 . Routing af udskriftsjob Hvis du vil anvende ESC/POS-udskrivning, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver ESC/POS -routing som vist nedenfor. Hvis feltet efterlades umarkeret, kan visse programmer anvende Star Line-parsing og dermed resultere i en ø delagt udskrivning. VIGTIGT: Hvis du vil anvende ESC/POS-udskrivning, skal du markere dette afkrydsningsfelt. 67

65 68 Fysisk tastatur (kun c- og z-modeller) Træ k tastaturet lige ud for at bruge det. 69 Lettilgæ ngelig USB-port (på siden af kontrolpanelet) Indsæ t et USB-flashdrev til udskrivning eller scanning uden en computer eller for at opdatere printerfirmwaren. BEMÆ RK: En administrator skal aktivere denne port fø r brug. 65 Hardwareintegrationsstik (til tilslutning af tilbehø r og tredjepartsenheder) Printer set bagfra Dæ ksel til toneropsamlingsenhed 7 Processorkort (med interfaceporte) 8 Strø mforbindelse 9 Etiket med serienummer og produktnummer 5 Stik til sikkerhedslå s af kabeltypen (på printerens bageste dæ ksel) 6 Processordæ ksel DAWW Printervisninger 8

79 5 Kopiering Opret en kopi Så dan kopierer du på begge sider (dupleksudskrivning) Yderligere kopieringsopgaver Yderligere oplysninger: Fø lgende oplysninger er korrekte på udgivelsestidspunktet. Se hvis du ø nsker aktuelle oplysninger. HP s komplette hjæ lp til printeren omfatter fø lgende oplysninger: Installer og konfigurer Læ r og brug Lø s problemer Download software- og firmwareopdateringer Deltag i supportfora Find garantioplysninger og lovgivningsmæ ssige oplysninger DAWW 67

75 Figur 6-7 Må l for 6 x 555-arks papirfremfø rer Hø jde 685 mm 7. Dybde Bakke lukket: 965 mm Bakke å ben: 768 mm 8. Bredde Nederste hø jre dæ ksel er lukket: 958 mm Nederste hø jre dæ ksel er å bnet: 858 mm Væ gt 5,8 kg Figur 6-8 Må l for kabinettet/standeren Hø jde 795 mm 7. Dybde Dæ ksel lukket: 869 mm Dæ ksel å bent: 6668 mm 8. Bredde 889 mm Denne væ rdi kan æ ndres. For opdateret information, gå til Væ gt 67,7 kg Denne væ rdi kan æ ndres. For opdateret information, gå til DAWW Printerspecifikationer 68

Onlinemanual Start Klik på knappen Start. Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar